Slowakisch


Dobrodošli!

Mi pomažemo samohranim ženama i ženama s djecom, koje su pogođene kućnim nasiljem nezavisno od nacionalnosti, starosti i religije.

Nasilje protiv žena – Da li sam ja pogođena?

Forme kućnog nasilja

Kućno nasilje se doživljava vrlo često u dužem vremenu. Znatna zdravstvena i socijalna ograničenja mogu biti posljedica.

Kućno nasilje počinje u malom – i često s riječima, na primjer od strane:

 • upruga / supruge
 • životnog/ne saputnika/ce
 • majke
 • oca
 • braće i sestara
 • ujaka/strica
 • tetke/strine
 • babe i djeda

Tjelesno nasilje

Ja sam pogođena, ako me na primjer neko:

 • tuče, boksuje ili udara nogom
 • vuče za kosu
 • davi
 • napada nožem, kaišom ili drugim predmetima

Posljedice tjelesnog nasilja
Ja sam zadobila povrede kao na primjer:

 • plave fleke
 • posjekotine
 • prelome kostiju
 • potres mozga
 • opekotine
 • stalne bolove

Psihičko nasilje

Ja sam pogođena, na primjer ako:

 • me neko vrijeđa
 • me neko ispsuje
 • me neko kontroliše
 • me neko ponižava
 • se neko ophodi prema meni bez respekta
 • mi neko prijeti
 • me neko proganja

Posljedice psihičkog nasilja
Mogu biti, na primjer ako:

 • imam strah u pogledu sopstvene situacije i situacije djece
 • imam osjećaj da sam manje vrijedna
 • imam osjećaj da sam uvrijeđena
 • mislim, da sam sama kriva
 • se osjećam tužna i bez snage
 • sam depresivna
 • sam zabrinuta i ne mogu da spavam

Ekonomsko nasilje

Ja sam pogođena, na primjer ako:Ja sam pogođena, na primjer ako:

 • ne smijem raditi
 • ne smijem posjećivati kurs za jezik
 • ne dobijam sopstveni novac
 • sam primorana zaduživati se na moje ime
 • ne smijem imati sopstveni račun kod banke

Posljedice ekonomskog nasilja
Mogu biti, na primjer ako:

 • sam ekonomski zavisna
 • sam izolovana, jer ne govorim njemački jezik
 • imam dugove
 • nemam novac i ne znam, kako da kupim hranu za moju porodicu

Socijalno nasilje

Ja sam pogođena, ako na primjer:

 • smijem posjetiti moju porodicu
 • ne smijem imati prijatelje
 • ne smijem imati hobije
 • ne smijem napustiti stan

Posljedice socijalnog nasilja
Mogu biti, na primjer ako:

 • se osjećam sama
 • nemam prijatelja
 • nemam sopstvenu socijalnu okolinu

Seksualno nasilje

Ja sam pogođena, na primjer ako:

 • sam primorana na seks
 • me neko uhvati, iako ja to nebi htjela
 • me neko protiv moje volje fotografiše pri seksu ili snima film

Posljedice socijalnog nasilja
Mogu biti, na primjer ako:

 • se stidim
 • se osjećam tužno i slabo
 • se osjećam bezvrijedno
 • ne mogu spavati
 • sam neželjeno trudna
 • imam vaginalne i rektalne povrede
 • imam spolne bolesti

Život u ženskoj kući

U našoj ženskoj kući možete Vi i Vaša djeca doći u miru.

Ovdje možete naći novu snagu i ojačati samopouzdanje, da biste mogli planirati dalji životni put.

S našom podrškom Vi organizujete svoj život u ženskoj kući samostalno i sa sopstvenom odgovornošću.

Mi Vas podstičemo na primjer kod:

 • siguranja Vaše finansijske situacije
 • odlaska vlastima
 • uspostavljanja kontakta s advokatima/cama, ljekarima/kama, terapeutima/kinjama itd.
 • traženja stana

Mi Vas savjetujemo na primjer kod:

 • razdvajanja ili razvoda
 • pitanja prava vođenja brige, druženja, vaspitanja
 • problema u pogledu prava na boravak

Djeca u ženskoj kući

Vaša odluka da dođete u našu žensku kuću predstavlja također i šansu za Vašu djecu na život bez nasilja.
Naše vaspitačice Vas podstiču pri tome, da pružite Vašoj djeci sigurnost u njihovoj životnoj situaciji, da ih podstičete i jačate.

Ona Vas prati i podstiče Vas na primjer kod:

 • prijavljivanja u školi
 • de domaćih zadataka
 • kontakta sa uredom za omladinu
 • ponuda za slobodno vrijeme i izlete
 • pitanja vaspitanja (po Vašoj želji)
 • posjeta dječjem ljekaru
 • prijave u dječjem vrtiću

Kako dolazim u žensku kuću?

Ako Vi razmišljate ići u žensku kuću ili ste već donijeli odluku, možete uspostaviti kontakt s nama.

Vaš direktan put k nama:

Telephone: 02361 9044850

Email: info@frauenhaus-recklinghausen.de

Ak nás nemôžete zastihnúť osobne, zavolajte na celoštátnu linku pomoci „110“ alebo sa informujte o voľných miestach na tejto webovej stránke.

https://www.frauen-info-netz.de/

Vaša sopstvena sigurnost i sigurnost Vaše djece mora stajati u prvom redu. Zbog toga ne ustručavajte se i u slučaju nužde napustite odmah svoj stan.

Za taj slučaj odjeća kao i životne namirnice stoje na raspolaganju u ženskoj kući.

Ako morate pobjeći u žensku kuću i imate mogućnost da planirate bjekstvo, trebate ponijeti sljedeće važne stvari, ako ih imate:

 • pasoše / legitimacije
 • dokumente, na pr. rodne listove / vjenčanice
 • karte zdravstvenog osiguranja (event. trudničku knjižicu)
 • karte za račune / karte za novac / gotov novac
 • školaske stvari za djecu
 • najdraže plišane životinje / izgračke za djecu
 • potvrde o dječjem dodatku
 • legitimacije imunizacije / svesku o preventivnom zdravstvenom pregledu
 • rješenje o pravu vođenja brige
 • odjeću
 • važne lijekove
 • potvrdu o radu odn. mirovini
 • ugovor o stanovanju
 • vozačku dozvolu
 • potvrdu o dohotku
 • nakit / manje vrijednosne predmete